O FIRME

Spoločnosť POINT a.s. Žilina bola založená v roku 1992 pričom jedným z vtedajších predmetov činnosti bola o.i. aj oprava a údržba motorových vozidiel.

… a odtiaľ bol už len kúsok ku predaju.

V roku 1996 sa jedným z prvých autorizovaných predajcov a servisov značky Citroën v Slovenskej republike stala aj naša spoločnosť POINT a.s. Žilina, toho času sídliaca v areáli na ulici Pri Rajčianke 29.

Koncom roku 2002 zostal predaj a servis vozidiel značky Citroën jej jedinou a hlavnou činnosťou. V tomto roku začala aj výstavba nového showroomu na Vysokoškolákov 35, kde sme sa v januári 2003 presťahovali a odvtedy je táto adresa naším sídlom a pôsobiskom.

Rešpektujúc postupne sa meniace štandardy značky Citroën sme prispôsobovali prostredie v zmysle dizajnových predpisov, najprv rekonštrukciou v roku 2011 a naposledy v roku 2016 do dnešnej podoby.

Doplňujúcou činnosťou sú prestavby úžitkových vozidiel a to zvýšením ich obsaditeľnosti, v čom dlhoročne spolupracujeme s holandským výrobcom SNOEKS Automotive, ktorého sme v súčasnosti zástupcom výrobcu pre SR.

V júni 2012 sme rozšírili svoju činnosť o autorizovaný predaj a servis vozidiel značky NISSAN v novovybudovanom samostatnom showroome s dielenským zázemím aj personálom.

Uvedomujúc si svoju zodpovednosť za kvalitu ponúkaných výrobkov a realizovaných služieb sme od zavedenia systému manažérstva kvality v roku 2004 priebežne a neustále certifikovaní v zmysle normy ISO 9001:2015 so zameraním predovšetkým na spokojnosť zákazníka a neustále zlepšovanie procesov.